Política de privacitat web

Política de privacitat web

Informació básica sobre protecció de dades als nostres formularis

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Nom entitat: ALIA TASACIONES, S.A.

Adreça: Avd. Soria 8, Planta 2ª, 47012 – Valladolid.

Telèfon: 983362983

Correu electrònic: notificacioneslopd@aliatasaciones.com.

1. Formulari de contacte web

2. Formulario Únete a nuestro equipo.

3. Exclusivo para contactos profesionales.

4. Candidaturas espontáneas.

5. Datos de carácter personal en facturas, informes y contratos.

5.1 Facturas e informes.

Per a clients d’entidad peticionària

Nota- Per a més informació sobre el tractament de les seves dades haurà d’adreçar-se a la seva entitat peticionària (RESPONSABLE DEL TRACTAMENT).

5.2 Facturas, informes y contratos.

Exclusiu per a clients directes d’ALIA TASACIONES.

DRETS EN EL TRACTAMENT DE DADES

Per a tots els tractaments de dades presents en aquesta política de privacitat, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, així com altres drets desenvolupats en informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que ALIA TASACIONES pugui recopilar per l’ús, navegació de la pàgina web, a través dels nostres formularis, via email o amb motiu de la relació contractual que l’uneix amb ALIA TASACIONES són dades de caràcter personal. A l’hora d’emplenar cadascún dels formularis presents a la nostra pàgina web existiran una sèrie de dades obligatòries, els camps de les quals s´hi troben marcats amb el símbol *. En el cas de no emplenar aquests camps, no es podran dur a terme les finalitats descrites de cadascún dels formularis.

En algunes ocasions, us informem de que, pel simple ús i navegació a la nostra Pàgina web, ALIA TASACIONES emmagatzemarà dades relatives a:

ALIA TASACIONES es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que reviseu la mateixa cada vegada que accediu a la Pàgina Web. En el cas de que un usuari s’hagi enregistrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, a l’accedir a la mateixa, se li informarà en el cas de que haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament de les dades recollides mitjançant els formularis disponibles a la nostra pàgina web, via email o en virtud de la relació contractual que l’uneix amb ALIA TASACIONES, serà la descrita, en cada cas, a la informació bàsica sobre protecció de dades.

Duran quant de temps anem a conservar les seves dades personals?

A ALIA TASACIONES anem a conservar les seves dades de caràcter personal durant els terminis establerts al requadre que apareix tot seguit:

TRACTAMENT DE DADES TEMPS DE CONSERVACIÓ DE DADES
Formulari de contacte web Les seves dades de carácter personal serán conservades durant el temps estrictament necessari per tal d’atendre la seva sol•licitud.
Únete a nuestro equipo y candidaturas espontáneas En virtud de la política de conservació d’ALIA TASACIONES, le seves dades de caràcter personal seran conservades durant el termini màxim d’UN ANY des de la recepció del currículum vitae.
Exclusivo para contactos profesionales Hasta que finalicen nuestras relaciones profesionales o decida cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos de contacto.
Clients entitat peticionària Facturas y informes Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Exclusiu per a Clients d’ALIA TASACIONES Facturas, informes y contratos Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades que alberga la present política de privacitat és:

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Tal com s’ha indicat a la informació bàsica no se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

En aquells casos en que siga necessari, les dades de Clients podran ser cedits als següents organismes, en compliment d’una obligació legal:

Quins son els seus drets en relació amb el tractament de dades?

Vosté com a titular de dades té dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals, sol•licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, si de cas, sol•licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als que foren recollits o vosté com interessat retire el consentiment atorgat.

ALIA TASACIONES tractarà i conservarà les seves dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici de que com a interessat pugui sol•licitar en tot cas, la limitació del tractament de les seves dades. En certs supòsits podrà exercitar el seu dret a la portabilidad de les seves dades, que seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vosté o al nou responsable de tractament que designe.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que l’ha atorgat. Per a executar els seus drets comuniqui’s amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic notificacioneslopd@aliatasaciones.com.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit de que considere que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre serà el d’un mes a comptar des de la recepció de la seva sol•licitud.

En cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm ens ho comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades.

Data de creació 19 juliol 2017.

Última modificación 28 de junio de 2018.

Rep les nostres newsletter Rep les nostres newsletter

Subscriu-te al newsletter de l'Alia Taxacions i rebràs puntualment les novetats, tendències, i solucions de la mà dels nostres professionals.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Para más información visite nuestra Política de cookies

Aceptar