Valoració de bens immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres

Tasaciones ECO

Taxacions Immobles ECO

L’Ordre Ministerial ECO/805/2003, de 27 de març, i les seves successives modificacions, serà d’aplicació sempre que el valor de taxació s’utilitze per a alguna de les finalitats següents:.

1.Garantia hipotecària de crèdits o prestecs que formen o vagen a formar part de la cartera de cobertura de títols hipotecaris emesos per les entitats, promotors i constructors a que es refereix l’article segon del real Decret 685/1982, de 17 de març, pel que es desenvolupen determinats aspectes de la Lley 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari.

2.Determinació del valor raonable a efectes de l’apartat 4 de la norma de registre i valoració segona de la segona part del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores i reasseguradores, aprovat pel Real decret 1317/2008, de 24 de juliol, i determinació de la valoració d’actius a efectes de l’article 68 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats asseguradores i reasseguradores.

3.Determinació del patrimoni de les institucions d’inversió col•lectiva immobiliàries regulades al Real Decret 1309/2005, de 4 de novembre, pel que es regula el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, reguladora de les Institucions d’Inversió Col•lectiva.

4.Determinació del patrimoni immobiliari dels Fons de Pensions regulats al Real Decret 304/2004, de 20 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions.

Banc d’Espanya


Alguna consulta?

Si tens cap pregunta o necessites assessorament sobre els nostres serveis, pots utilizar aquest formulari:

també et pot interessar

Rep les nostres newsletter Rep les nostres newsletter

Subscriu-te al newsletter de l'Alia Taxacions i rebràs puntualment les novetats, tendències, i solucions de la mà dels nostres professionals.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Para más información visite nuestra Política de cookies

Aceptar