Coneix-nos

Societat de taxació homologada pel Banco de España amb el número 4406.

Alia,
valoracio i solucions
tècniques

Fundada l’any 1991 per professionals que han operat al sector immobiliari des de 1969 realizant tot tipus de valoracions de bens mobles i immobles.

Societat totalment independient de qualsevol entitat financera o immobiliària des del seu origen.
Membre de l’Associació professional ATASA en la que forma part de la seva Junta Directiva, regulada per RICS i acreditada amb el segell REVC de TEGoVA.

Present des de fa més de 30 anys amb l’aval de la professionalitat i alta qualificació de més de 300 professionals experts en el mercat immobiliari local, que garantitzen la cobertura en tot l’àmbit nacional.

Alia Tasaciones té com objecte social la realització de taxacions i valoracions de tota mena de bens.

MISSIÓ

“Som una empresa dedicada íntegrament a la valoració de tot tipus de bens, compromesos amb un servei del més alt nivell, fonamentat en les bones pràctiques, l’atenció personalitzada, la qualitat de la nostra feina i la nostra rendibilitat”.

VISIÓ

“Marcar la diferència en la prestació d’un servei innovador i de qualitat, actuant amb responsabilitat, ètica i integritat creent per a això en les persones. Motivats pel canvi i en recerca permanent d’un creixement consolidat i sostingut que ens permeta seguir sent rendibles”.

VALORS (SER)

Sostenibilitat

Busquem el creixement sostingut, actuant amb responsabilitat, solvència, rendibilitat i perdurabilitat de la mateixa en el temps. Compromesos amb pràctiques empresarials mediambientalment sostenibles que protegeixen a les generacions futures.

Equip

Creem en les relacions personals a llarg termini, creant equip, motivació i compromís mutu, basant-nos en un alt nivell de comunicació, confiança mutua i respecte, buscant la participació i la proactivitat a través de la formació.

Rigor

Motivats pel canvi, promovem les bones pràctiques assegurant la funcionalitat de l’empresa, el compliment de les normes internes, la lleialtat institucional i la formació continuada.

Vols formar part d’Alia?

Tú també pots formar part del nostre projecte i ampliar els teus coneixements i habilitats en un entorn de feina estable, desenvolupant la teva carrera professional en una compania consolidada i dinàmica.